Privacybeleid

Goud in je leven is gevestigd in Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 4158385. Het betreft een eenmanszaak en ik, Ellen te Maarssen, ben de enige die persoonsgegevens vastlegt, gebruikt en verwerkt.

Alle door jou verstrekte persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres) en andere gedeelde informatie tijdens en na behandelingen zijn bij mij in veilige handen. Ik gebruik deze enkel voor mijn administratie in een cliëntendossier (op een beveiligde pc en papieren dossiers in een afgesloten kast) en bewaar ze zolang dat vereist is, daarna wordt het vernietigd. Ik zal deze gegevens niet delen met anderen.

Jij hebt recht op inzage, verwijdering, correctie en het meenemen van een kopie van je dossier.

Aan het administratiekantoor die mijn boekhouding verzorgt ben ik genoodzaakt facturen en betalingsoverzichten te delen, waarop je naam, adresgegevens en bankrekeningnummer vermeld staat.

Mijn websiteontwerper heeft toegang tot mijn website waarop enkel de ingevulde gegevens van het contactformulier bewaard worden.

Met collega’s bespreek ik wel eens casuïstiek uit de praktijk. Dit blijft altijd anoniem.

Back to top