Sjamanistische sessies / inwijdingen

Het Sjamanisme is de oudste helingswijze en de oudste spirituele stroming. Een sjamaan leeft in volle verbinding met de natuur en Spirit. Met groot respect en dankbaarheid voor Pachamama, moeder Aarde, waar ze niet meer van nemen dan ze nodig hebben en altijd een offer teruggeven.

Sjamanistische sessie

Een sjamanistische behandelsessie bestaat meestal uit verschillende technieken die overeenkomstig hebben, je te laten terug keren naar jouw oorspronkelijke staat. Jou weer tot heelheid te brengen en te verbinden met je eigen ware zelf en lichtkracht. Hoe simpeler de techniek, hoe krachtiger deze is. Je kunt hierbij denken aan trauma’s shiften, oude kennis activeren, het terug halen van je kracht.

In een verlichtingsproces (illuminatie) wordt je energieveld opgeschoond. Ook kan er in een sessie een extractie van andere energie (die jou niet dient) uit jouw lichtlichaam gehaald worden en een krachtdier e/o een zieledeel opgehaald worden (soul retrieval).

Ceremonie / Inwijding/ Ritueel

Een ceremonie e/o ritueel kan persoonlijk of gezamenlijk met dierbaren beleefd worden. Er wordt een heilige ruimte gemaakt waarin expressie wordt gegeven aan een speciale datum of gelegenheid. Je kan hierbij denken aan een Despacho of een sjamanistische Inwijding, zoals Rite of the Womb (baarmoeder) en Munay-ki inwijdingen.

Een despacho is een offerande om een speciale gebeurtenis kracht bij te zetten e/o te vieren. Zo is een geboorte, liefdesrelatie, verjaardag of een nieuw huis een vreugdevolle gebeurtenis om bewust tijd voor te nemen. Een herdenkingsritueel om iets af te sluiten en een overgangsritueel om het nieuwe te verwelkomen, zijn ook momenten waar een mooie herinnering voor gecreëerd kunnen worden. Hierbij komen niet woorden, maar bekrachtigende handelingen centraal te staan. Gevoelens en gedachten worden gebundeld in een symbool, een gebaar. In deze verstilling creëren we een lichtpunt, een venster op wonderen. Door het bewust aandacht en betekenis te geven, liften we het uit het alledaagse leven. In deze sfeer voelen de aanwezigen zich gedragen door het grote geheel, iets dat groter is dan onszelf. Voor velen is het een waardevolle en verbindende ervaring die ze koesteren.

Rite of the womb inwijding ontvangen. Voel je een roep om meer verbinding te hebben en aanwezig te zijn in je buik en bekken, dan is het mogelijk individueel of met een groep vrouwen een sjamanistische rite of the womb.

In een gewijde ruimte eren we jouw baarmoeder en vrouwzijn en schonen de daar opgeslagen energie. Oude ervaringen van jezelf, of uit je vrouwenlijn die nog aanwezig zijn in je womb, gaan we met liefde transformeren. Dit maakt, dat je meer kan zakken in je basis en jouw (creatie-) kracht vergroot. Samen met anderen wordt deze inwijding nog intenser, aangezien de groepskracht dan meespeelt en je de blessings van je sisters ook meemaakt. Vaak ervaren vrouwen een verzachting en staan ze meer in hun vrouwenkracht na dit bloemrijke, liefdevolle ritueel.

Als je het pad van de sjamaan wilt gaan lopen en leven, dan helpen de Munay-Ki inwijdingen jou hier goed bij, door als het ware zaadjes te planten die je zelf gaat voeden.

Munay-Ki wil zeggen; ‘de liefde zoals je bent’. Het bestaat uit 9 initiaties die een overdracht van liefde en wijsheid zijn, opdat je gaat uitgroeien tot een persoon vol wijsheid en kracht, die verantwoordelijkheid neemt en zorgdraagt voor zichzelf, zijn medemens en de planeet met alle flora en fauna. Wat je kan gaan ervaren is, dat je chakra’s zich steeds meer gaan openen en gaan stralen in hun oorspronkelijke gloed, je regenbooglichaam.

‘Walk your talk’ in vrede, met liefde, respect en integriteit.

(Bij interesse kan je in het contactformulier schrijven waar je belangstelling naar uit gaat.)

Back to top